Createch Team


Aayush Singla

Vaishali Rana

Nikhil

Ayush Agrawal

Aditya Jain

Vasu Gupta

Sonia Jain

Anushka Shukla

Jyoti Dugia


JYC Team


Abir Soni

Shimul Garg

Aayushi Manchanda

Vaibhav Sawhney
IEEE Team


Ritwik Tiwari

Vaibhav Dutta

Udit Goel

Paras Mittal
ACM Team


Prakhar Tiwari

Prashant Arya

Manika

Anshul Chauhan

Swastik Chugh